Strapdag + clean-up day

Vrijdag 20 september is een speciale dag. Traditioneel nemen we die dag deel aan de nationale strapdag. Deze dag laten we de auto zo veel mogelijk aan de kant staan, en proberen we als zwakke weggebruiker naar school te stappen of trappen! Naast een feestelijk onthaal en een tof toneel kunnen klein en groot genieten van leuke strapactiviteiten!

Diezelfde vrijdag is het wereld clean-up day! Samen met de leerlingen trekken we door de straten rondom de school en verzamelen we al het zwerfvuil dat we tegenkomen. Zo maken we hen er attent op dat ook zij hun steentje kunnen bijdragen bij de zorg voor onze aarde.

Deel het bericht