Ouderraad en ouderwerking

Twee groepen?

Onze vroegere ouderraad is sinds dit jaar opgesplitst in 2 groepen: een decretale ouderraad en een ouderwerking. Hieronder proberen we u kort het verschil tussen beide groepen uit te leggen. Wenst u hier graag deel van uit te maken, of wil u graag wat meer informatie? Contacteer ons gerust!

De decretale ouderraad

De decretale ouderraad is een adviesorgaan dat een aantal keer per jaar samenkomt om bepaalde thema’s te bespreken. Daarnaast vertegenwoordigt de ouderraad onze school mee in de schoolraad. Dit adviesorgaan is een overkoepelende werking van de gemeentescholen naar het gemeentebestuur toe. Op die manier kunnen belangrijke thema’s naar het gemeentebestuur doorgespeeld worden. 

De ouderraad kan zowel op vraag van de schoolraad als op eigen initiatief het schoolbestuur adviseren.

De ouderwerking

De ouderwerking is een feitelijke vereniging zonder wettelijke rechten en plichten.

Maar een van de belangrijkste taken van de ouderwerking is de ondersteuning van de school zowel praktisch als financieel. Waar helpende handen nodig zijn op school springt de ouderwerking graag bij: grootouderfeest, boekenverkoop, schoolfeest… Financieel schieten ze bij waar het schoolbudget tekort schiet. De kinderen krijgen op die manier een maximum aanbod van activiteiten zonder de scherpe maximumfactuur te overschrijden. Zo schrijven wij jaarlijks met succes een brief naar de Sint, droppen de paasklokken jaarlijks een vrachtje boven de school, en krijgt elke klas een bus cadeau voor een extra uitstap.

Geen evenementen zonder mensen die de koppen bij elkaar steken! Daarom organiseren wij jaarlijks een aantal vergaderingen waarin de komende activiteiten georganiseerd worden en de voorbije evenementen geëvalueerd worden.

Contacteer ons

Steffi Verheyden
voorzitter OUDERRAAD
MAMA van CHARLOTTE (3L), OLIVIA (1L)
SANDER
MISSOTTEN
voorzitter OUDERWERKING
PaPa van MILO (1K)