Vijfde leerjaar

Stukje van de juf

In onze klas…
… Mag je zijn wie je bent.
… Leren we van fouten.
… Zetten we door als iets niet (meteen) lukt.
… Leren we van elkaar.
… Mag je trots zijn op jezelf!

juf Hanne