3… 2… 1… START!

Het is alweer een week geleden dat het nieuwe schooljaar van start ging, en wat een start! Onder een stralende zon werden onze kinderen verwelkomd. Vanaf de eerste dag werden ze ondergedompeld in het nieuwe jaarthema: Pimpernel’s got talent. Een jaar lang willen we extra aandacht besteden aan eenieders talent, en hen oog laten hebben voor de talenten van de anderen. We hopen dan ook dat iedereen dit jaar het gevoel heeft dat hij of één of andere manier kan schitteren! Na een heuse photobooth, werd er ook gezongen en gedanst. Vier 6de klassers lieten alvast hun talent zien door zelf onze jaarthemadans in mekaar te steken. Op het einde van de eerste schooldag werd deze al gedanst met de ganse school, wat een prachtig moment! Foto’s volgen weldra op onze website!

Deel het bericht